Osaühing Kuremaa Enveko kuulutas riigihangete registris välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Jõgeva valla teede pindamine“.
Hanke viitenumber: 278730
Hanke lühikirjeldus: Jõgeva vallas olevatele 2,5x eelpuistega pindamine kruusateedele vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja kululoendile.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13. mai 2024 kell 11.00
Pakkumuste avamise tähtaeg: 13. mai 2024 kell 12.00

Riigihange „Jõgeva valla haljastute hooldus“.
Hanke viitenumber: 278307
Hanke lühikirjeldus: Jõgeva vallas asuvate haljasalade ja parkide
niitmine ja muud hooldustööd.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26. aprill 2024 kell 11.00
Pakkumuste avamise tähtaeg: 26. aprill 2024 kell 12.00

“Jõgeva valla konteineritesse ja peenardesse taimede ostmine, istutamine ning hooldus
2024”.
Hinnapakkumus esitamise tähtaeg 17. aprill 2024. a kell 11.00