ALATES 1. VEEBRUARIST 2024 LÕPETAS KUREMAA ENVEKO OÜ GAASI MÜÜGI NII KODU- KUI VABATARBIJATELE!

Meie peamiseks tegevusalaks on Jõgeva valla heakorratööd:
lume lükkamine ja libedustetõrje valla teedel ning
Jõgeva vallale kuuluvate kalmistute haldamine ja hooldus.

Lisa tegevusalad:

maagaasi müük
elektritööd
spetsiaaltehnika teenused
haljastuse hooldus

Lähtume oma tegevuses maagaasiseadusest.


Hetkel kooskõlastatud gaasi võrgulepingu tüüptingimused on uuesti kooskõlastamisel Konkurentsiametiga.

Kooskõlastatud liitumistasu arvestamise metoodikat ei kasutata, kuna liitumistasu ei võeta.

Tarbija õiguste ning vaidluste lahkarvamusi püüame lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, lahendatakse lahkarvamus Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras. Vt Kodutarbija maagaasi lepingu tingimused


Võrgugaasi kvaliteet. Vt Elering AS