Meie peamiseks tegevusalaks on Jõgeva valla heakorratööd:
lume lükkamine ja libedustetõrje valla teedel ning
Jõgeva vallale kuuluvate kalmistute haldamine ja hooldus.

Lisa tegevusalad:
maagaasi müük
elektritööd
spetsiaaltehnika teenused
haljastuse hooldus