Maagaasiseadus

Keskkonnatasude seadus

Kodutarbija maagaasi lepingu tingimused

  • Lähtume oma tegevuses maagaasiseadusest.
  • Hetkel kooskõlastatud gaasi võrgulepingu tüüptingimused on uuesti kooskõlastamisel Konkurentsiametiga.
  • Kooskõlastatud liitumistasu arvestamise metoodikat ei kasutata, kuna liitumistasu ei võeta.
  • Tarbija õiguste ning vaidluste lahkarvamusi püüame lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, lahendatakse lahkarvamus Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras. Vt Kodutarbija maagaasi lepingu tingimused
  • Võrgugaasi kvaliteet. Vt Elering AS