• Maagaasi müük, hinnakiri
 • Vee-, gaasi-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, hooldus ja remont
 • Maa- ja vedelgaasiseadmete ning abiseadmete paigaldus, hooldus ja remont
 • Kütte-, vee- ja sanitaarseadmete paigaldus, hooldus ja remont
 • Elektritööd
 • Tänavavalgustuse hooldus
 • Teede ning tänavate ehitamine, remontimine ja hooldamine
 • Kaeve- ja planeerimistööd
 • Tiigi kaevamine
 • Kraanaga multilifti veoteenused
 • Septikute paigaldus
 • Kogumismahutite tühjendamine
 • Hauaplatside hooldus
 • Heakorra- ning haljastusteenused (niitmine traktoriga, murutraktoriga ja trimmerdamine)
 • Jõgeva valla heakorratööd: lume lükkamine ja libedustetõrje valla teedel
  ning vallale kuuluvate kalmistute haldamine ja hooldus.

Kuremaa ENVEKO OÜ teenuste tellimus.

 • Kirjeldage enda tellimust ja lisage Teie poolt soovitav tellimuse täitmise kuupäev.