Osaühing Kuremaa Enveko kuulutas riigihangete registris välja avatud
hankemenetlusega riigihanke „Jõgeva valla teede talihoole“.
Hanke viitenumber: 279744
Hanke lühikirjeldus: ⁠Hanke objektiks on talihoolde tööde
teostamine Jõgeva valla teedel, (s.h. juurdepääsuteed
majapidamisteni, kus on alalisi elanikke) ajavahemikus november 2024
kuni aprill 2027. Talihoolde alla kuulub lumetõrje ja libedustõrje,
kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel

ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine,
teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.
Jõgeva valla teede talihoole riigihankes on viis
piirkonda:
1. Piirkond Vaimastvere, 2. Piirkond Siimusti, 3. Piirkond
Saduküla,
4. Piirkond Palamuse, 5. Piirkond Kaarepere.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18. juuni 2024 kell 11.00
Pakkumuste avamise tähtaeg: 18. juuni 2024 kell 12.00