Klient on kohustatud teatama iga kuu 25-ndast kuupäevast kuni kuu lõpuni maagaasiarvesti(te) näidud.

TEATA OMA NÄIT

Kui näidu saatmine ei õnnestu, siis teata see telefonil 7762594