Kehtib alljärgnev Konkurentsiametis kooskõlastatud maagaasi võrguteenuse hind:

2022
1. maist on maagaasi müügihind nii kodu- kui vabatarbijatele 1,144 EUR/m³ + km
Juuni prognoositav hind on 1,096 EUR/m³ + km. Hind muutub iga päev.

Aprilli hind oli 1,463 EUR/m³ + km

Märtsi hind oli 0.942 EUR/m³ + km
Veebruari  hind oli 0,998 EUR/m³ + km
Jaanuari  hind oli 1,301 EUR/m³ + km

Konkurentsiameti otsus 29.03.2018 nr 7-3/2018-040 

Maagaasiaktsiis
Alates 01.01.2018     0,05065 EUR/m³ + km
Alates 01. 08 2018    0,087 EUR/m³ + km
Alates 01.01.2019     0,06331 EUR/m³ + km

Praegu kehtiv maagaasi aktsiisi summa on 0.04 EUR/m³

Hinnatõusu põhjuseks on maagaasi jätkuv kasv Euroopa gaasiturul, mis on tõstnud oluliselt sisseostuhinda kõigile gaasimüüjatele. Gaasi turuhinna langust prognoositakse alates järgmisest suvest, kuid eeloleval talvel võib hind veelgi tõusta.

1. detsembrist 2021 – 31. märts 2022 kompenseeritakse lõpptarbijale tarbitud maagaasi võrguteenus 100% soodustusega. Nelja kuu tarbitud võrgutasude kulu katab Eesti riik.