Alates 1. jaanuarist 2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel, sellest tulenevalt muutuvad Kuremaa ENVEKO hinnad käibemaksu suurenemise võrra.
Alates 1. jaanuar 2024 muudame arvetel koguste ühiku m³ pealt kWh peale.

Alates 8. jaanuar 2023 Konkurentsiametiga kooskõlastatud gaasi võrguteenuse hind on 0,114 EUR/m³ + km.
Alates 1. veebruarist 2024 Konkurentsiametiga kooskõlastatud gaasi võrguteenuse hind on 0,168 EUR/m³ + km.

28. novembril 2023 allkirjastas kliimaminister määruse, mille kohaselt kehtib alates 01. jaanuarist 2024 strateegilise gaasivaru varumakse määr 0,45 eurot megavatt-tunni kohta.

  • Lähtume oma tegevuses maagaasiseadusest. Maagaasiseadus
  • Hetkel kooskõlastatud gaasi võrgulepingu tüüptingimused on uuesti kooskõlastamisel Konkurentsiametiga.
  • Kooskõlastatud liitumistasu arvestamise metoodikat ei kasutata, kuna liitumistasu ei võeta.
  • Tarbija õiguste ning vaidluste lahkarvamusi püüame lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, lahendatakse lahkarvamus Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras. Kodutarbija maagaasi lepingu tingimused
  • Võrgugaasi kvaliteet Elering AS

Konkurentsiameti otsus 29.03.2018 nr 7-3/2018-040

Maagaasiaktsiis
Alates 01.01.2018 0,05065 EUR/m³ + km
Alates 01. 08 2018 0,087 EUR/m³ + km
Alates 01.01.2019 0,06331 EUR/m³ + km

Praegu kehtiv maagaasi aktsiisi summa on 0.04 EUR/m³

Hinnatõusu põhjuseks on maagaasi jätkuv kasv Euroopa gaasiturul, mis on tõstnud oluliselt sisseostuhinda kõigile gaasimüüjatele. Gaasi turuhinna langust prognoositakse alates järgmisest suvest, kuid eeloleval talvel võib hind veelgi tõusta.

1. detsembrist 2021 – 31. märts 2022 kompenseeriti lõpptarbijale tarbitud maagaasi võrguteenus 100% soodustusega. Nelja kuu tarbitud võrgutasude kulu kattis Eesti riik.