2024 aasta maagaasi müügihind nii kodu- kui vabatarbijatele kuude põhiselt:


Aprill 0,384 EUR/m³ + km
Märts  0,354 EUR/m³ + km
Veebruar 0,386 EUR/m³ + km

Jaanuar 0,463 EUR/m³ + km, 10,682kwh/m³

Alates 1. jaanuar 2024 muudame arvetel koguste ühiku m³ pealt kWh peale.
Alates 1. jaanuarist 2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel, sellest tulenevalt muutuvad Kuremaa ENVEKO hinnad käibemaksu suurenemise võrra.


Alates 1. veebruarist 2024 Konkurentsiametiga kooskõlastatud gaasi võrguteenuse hind on 0,168 EUR/m³ + km.