Gaasihinna hüvitamine 01.10.2022-31.03.2023
Gaasi kodutarbijale kompenseerib riik 80 protsenti kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot/MWh ehk 0,7744 eurot kuupmeeter. Seejuures kompenseeritakse maksimaalselt kuni 2,6 MWh (ehk 251,7 kuupmeetrit) tarbimist, mis on keskmise eramu kuine gaasitarbimine.

Näiteks, kui kuu jooksul kulus tarbijal gaasile keskmiselt 230 eurot/MWh (käibemaksuta) tarbimismahu 2,6 MWh juures, siis pärast kompensatsiooni (antud juhul 120 eur/MWh) rakendumist kujuneks tarbija makstavaks hinnaks 110 eurot/MWh.

Kompensatsioonimeede on mõõtepunktipõhine. See tähendab, et kui tarbijal on mitu mõõtepunkti, siis saab tarbija kompensatsiooni iga mõõtepunkti pealt.

Rohkem infot näeb siit Energiahüvitised kodutarbijatele | Keskkonnainvesteeringute keskus (kik.ee)