Osaühing Kuremaa Enveko kuulutas riigihangete registris välja avatud
hankemenetlusega riigihanke „Jõgeva valla teede pindamine“.

Hanke viitenumber: 278730

Hanke lühikirjeldus: Jõgeva vallas olevatele 2,5x eelpuistega
pindamine kruusateedele vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja
kululoendile.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13. mai 2024 kell 11.00
Pakkumuste avamise tähtaeg: 13. mai 2024 kell 12.00