Kehtib alljärgnev Konkurentsiametis kooskõlastatud maagaasi võrguteenuse hind:

Alates 01. august 2018    0,087 EUR/m³ (käibemaksuta)
Konkurentsiameti otsus 29.03.2018 nr 7-3/2018-040 


Maagaasiaktsiis

Alates 01.01.2018     0,05065 EUR/m³ (käibemaksuta)
Alates 01.01.2019     0,06331 EUR/m³ (käibemaksuta)