OÜ Kuremaa ENVEKO põhitegevuseks on maagaasi jaotus ja müük jaotusvõrgu kaudu.
Lisategevusena hooldatakse Jõgeva vallale kuuluvaid teid ja kalmistuid,
teostatakse heakorratöid, korraldatakse tänavavalgustuse ja kalmistute hooldust.