Hanketeade

Osaühing Kuremaa Enveko kutsub Teid osa võtma ja palub teha hinnapakkumuse hankele “Jõgeva valla konteineritesse ja peenardesse taimede ostmine, istutamine ning hooldus 2024.a”.

Tehniline kirjeldus koos istutusalade ja taimematerjali nimikirjaga on lisatud hankedokumentide juurde.

Jõgeva valla peenarde plaanid on kättesaadavad aadressilt: Jõgeva valla peenarde plaanid, mõõtkava M 1 50.zip

Tööde tegemiseks peab ettevõtte kasutama vastava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Vastutav isik ning tööde teostaja peavad omama vähemalt aedniku või maastikuehitaja kutsetunnistust.

Lepinguperiood kestab kuni 31. oktoobrini 2024.

Tööde käigus tekkinud jäätmed ja praht tuleb koristada samal päeval ja utiliseerida järgides jäätmeseadust ja Jõgeva valla jäätmekava 2021-2026

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 17. aprill 2024. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva valla konteineritesse ja peenardesse taimede ostmine, istutamine ning hooldus 2024.a“.

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Küsimuste korral palun kontakteeruda telefonil +372 525 2045 või saata aadressil: helje.malm@jogeva.ee

Lugupidamisega

Janis Käär
hankespetsialist
5306 2020

/allkirjastatud digitaalselt/

Lisa- Hankedokumendid