Õigusaktid

Maagaasiseadus
Veeseadus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus
Keskkonnatasude seadus 
Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Jõgeva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017- 2029