Est
Firmast
Teenused
Hinnakiri
MAAGAAS
Kodutarbija maagaasi lepingu tingimused
Näitude teatamine
Õigusaktid
 

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenus

Jõgeva Veevärk OÜ muudab alates 01.07.2018 tasu Jõgeva alevikust ärajuhitava reovee puhastamise eest. Seoses sellega kehtestab AS Kuremaa ENVEKO alates 01.08 2018 Jõgeva aleviku piirkonnast reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasuks 2,33 €/m3  millele lisandub käibemaks 0,47 eurot. Kokku 2,80 €/m3. Otsus on kooskõlastatud Konkurentsiametiga (01.06.2018 nr 9-3/2018 -003).


Jõgeva Veevärk OÜ muudab alates 01.07.2016 tasu Jõgeva alevikust ärajuhitava reovee puhastamise eest. Seoses sellega kehtestab AS Kuremaa ENVEKO alates 01.07.2016 Jõgeva aleviku piirkonnast reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasuks 2,17 EUR/m3. Hinnale lisandub käibemaks 0,43 EUR. Hind kokku 2,60 EUR/m3. Uus teenuse hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga (otsus 21.04.2016 nr 9.1-3/16-007)


AS Kuremaa ENVEKO teatab,
et alates 01.04.2014 kehtib Jõgeva aleviku teeninduspiirkonnas
heitvee ärajuhtimise hind 2,12 €/m3;
Hinnale lisandub käibemaks. 
Alus
Konkurentsiameti otsus 05.02.14 nr 9.1-3/14-002


AS Kuremaa ENVEKO teatab,
et alates 01.04.2013 kehtivad Jõgeva alevikus alljärgnevad veeteenuse hinnad:
Veevarustuse teenuse hind 1,11 €/m3;
heitvee ärajuhtimise hind 1,92 €/m3;
Hindadele lisandub käibemaks.
Alus
Konkurentsiameti otsus 27.02.13 nr 9.1-3/13-004


AS Kuremaa ENVEKO teatab,
et alates 31.03.2013 kehtivad Puurmani valla Saduküla külas alljärgnevad veeteenuse hinnad:
Veevarustuse teenuse hind 1,51 €/m3;
heitvee ärajuhtimise hind 1,82 €/m3;
abonomenttasu 0,65 € liitumispunkti kohta kuus.
Hindadele lisandub käibemaks.
Hinnad on kooskõlastanud Puurmani Vallavalitsus.


AS Kuremaa ENVEKO teatab,
et alates 01.04.2013 kehtivad Jõgeva valla asulates (v.a. Jõgeva alevik) alljärgnevad veeteenuse hinnad:
Veevarustuse teenuse hind 1,53 €/m3;
heitvee ärajuhtimise hind 1,82 €/m3;
abonomenttasu 0,65 € liitumispunkti kohta kuus.
Hindadele lisandub käibemaks.
Hinnad on kooskõlastanud Jõgeva Vallavalitsus.
Alus
Jõgeva Vallavalitsuse korraldus nr 55, 04. veebruar 2013


AS Kuremaa ENVEKO teatab,
et alates 01.04.2012 kehtivad Jõgeva valla asulates (v.a. Jõgeva alevik) ja Puurmani valla Saduküla külas alljärgnevad veeteenuse hinnad:
Veevarustuse teenuse hind 1,28 €/m3;
heitvee ärajuhtimise hind 1,60 €/m3;
abonomenttasu 0,65 € liitumispunkti kohta kuus.
Hindadele lisandub käibemaks.
Hinnad on kooskõlastanud Jõgeva ja Puurmani Vallavalitsus.

Alates 01.07.2011 väljaarvatud Jõgeva alevik
Abonenttasu ühisveevärgi või –kanalisatsiooniga liitunud tarbijale
käibemaksuta 0,65 EUR kuus
käibemaksuga 0,78 EUR kuus
Tasu veega varustamise eest
käibemaksuta 1,00 EUR/m³
käibemaksuga 1,20 EUR/m³
Tasu heitvee ärajuhtimise eest
käibemaksuta 1,30 EUR/m³
käibemaksuga 1,56 EUR/m³
Alus
Jõgeva Vallavalitsuse korraldus nr 223, 25. aprill 2011

Jõgeva alevikus alates 01.12.2009
Abonenttasu ühisveevärgi või –kanalisatsiooniga liitunud tarbijale
käibemaksuta 0,65 EUR kuus
käibemaksuga 0,78 EUR kuus
Tasu veega varustamise eest
käibemaksuta 0,83532 EUR/m³
käibemaksuga 1,00 EUR/m³
Tasu heitvee ärajuhtimise eest
käibemaksuta 1,0053 EUR/m³
käibemaksuga 1,21 EUR/m³
Alus
Jõgeva Vallavalitsuse määrus nr 8, 18. august 2009

Sadukülas alates 01.02.2011
Abonenttasu ühisveevärgi või –kanalisatsiooniga liitunud tarbijale
käibemaksuta 0,65 EUR kuus
käibemaksuga 0,78 EUR kuus 
Tasu veega varustamise eest
käibemaksuta 0,80 EUR/m³
käibemaksuga 0,96 EUR/m³
Tasu heitvee ärajuhtimise eest
käibemaksuta 1,31 EUR/m³
käibemaksuga 1,57 EUR/m³
Alus
Puurmani Vallavolikogu korraldus nr 237, 23.11.2010

 
© 2007 AS Kuremaa Enveko