Est
Firmast
Teenused
Vee analüüside tulemused
Hinnakiri
MAAGAAS
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenus
Kodutarbija maagaasi lepingu tingimused
Näitude teatamine
Õigusaktid
 

MAAGAAS

Kehtib alljärgnev Konkurentsiametis kooskõlastatud maagaasi võrguteenuse hind:

Alates 01. oktoober 2013     0,070 EUR/m³ (käibemaksuta)
Konkurentsiameti otsus 30.08.2013 nr 7.1-7/13-019 

Maagaasiaktsiis

Alates 01.01.2018     0,05065 EUR/m³ (käibemaksuta)
 
© 2007 AS Kuremaa Enveko