Näitude teatamine

on kohustatud teatama iga kuu 25- ndast kuupäevast kuni  kuu lõpuni maagaasi-, vee- ning heiteveearvesti(te) näidud Kliendi valikul kas telefoni teel numbrile 77 62 594, e-postiga aadressil luule@enveko.ee või saatma kirjaliku teate AS Kuremaa ENVEKO postiaadressile.