Est
Firmast
Teenused
Hinnakiri
Kodutarbija maagaasi lepingu tingimused
Näitude teatamine
Õigusaktid
 

Teenused

AS Kuremaa ENVEKO peamisteks tegevusaladeks on:

  • Maagaasi müük;
  • Vee-, gaasi-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, hooldus ja remont;
  • Kütte-, vee- ja sanitaarseadmete paigaldus, hooldus ja remont;
  • Maa- ja vedelgaasiseadmete ning abiseadmete paigaldus, hooldus ja remont;
  • Teede ning tänavate ehitamine, remontimine ja hooldamine;
  • Heakorra- ning haljastusteenused;
  • Tänavavalgustuse hooldus;
  • Liiva kaevandamine karjääris.
 
© 2007 AS Kuremaa Enveko